Aparat do wykrywania kłamstw

Chociaż w aparacie tym nie ma nic magicznego i musi on być używany przez wykwalifikowanych operatorów z maksymalną ostrożnością, ci, którzy się nim posługują, donoszą o wysokiej skuteczności tej metody. Kiedy osobom badanym, u których wystąpiły „kompromitujące” reakcje, pokazano zarejestrowane wskazania przyrządów, wiele z nich przyznało się do winy, potwierdzając w ten sposób „wnioski” aparatu (Inbau, 1942).

Aparat do wykrywania kłamstw stanowi dowód, że usiłowania, aby zataić swe prawdziwe uczucia, kończą się niepowodzeniem. Jeśli przyjmujemy interpretację chorób psychosomatycznych jako świadczących o niepowodzeniu prób ukrycia emocji, widzimy znów, że usunięcie emocji w drodze stłumienia ich jest niemożliwe.

Jak dowiemy się w rozdziale 19 przy omawianiu zagadnień psychoterapii (tj. leczenia środkami psychologicznymi osobowości źle przystosowanej), wielu pacjentów we wczesnym okresie leczenia wyrzuca z siebie potok stwierdzeń silnie naładowanych nagromadzoną emocją. Nazwano to „emocjonalnym katharsis”. Takie oczyszczenie się jest często dla osoby z zaburzeniami pierwszym i niezbędnym krokiem. na drodze do wytworzenia nowego nastawienia. W pracy z dziećmi potrzebującymi pomocy psychologicznej stwierdzono, że zezwolenie im na wielką swobodę przejawów emocjonalnych jest pożyteczne. Ta „terapia rozładowująca” (release therapy), jak się ją nazywa, często daje w rezultacie lepszą kontrolę emocjonalną na zdrowszym poziomie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>