Cechy sprzężone z płcią

Oprócz cech dominujących, recesywnych i „zlepków” istnieją cechy, o których wiadomo, że zanikają w skojarzeniu z płcią jednostki. Mówimy tu o cechach takich, jak daltonizm i łysina, które pojawiają się głównie u mężczyzn, ponieważ mają sprzężoną z płcią podstawę dziedziczenia.

Wynika z tego, że gen lub geny odpowiadające za takie cechy jak daltonizm przenoszone są w chromosomie odpowiedzialnym także za płeć. Chromosomy prawdopodobnie odpowiedzialne za płeć w odniesieniu do ludzi są oznaczane literami X i Y. Kiedy łączą się dwa chromosomy X, rodzi się dziecko płci żeńskiej. Z połączenia chromosomów Xi Ypowstaje potomek płci męskiej. Pewne cechy ludzkie, takie jak łysina, hemofilia czy daltonizm, uznane zostały za cechy sprzężone z płcią. Stwierdzono to na podstawie faktu, że cechy te przeważają wśród mężczyzn, natomiast u kobiet występują stosunkowo rzadko.

Według genetycznej teorii cech związanych z płcią geny odpowiedzialne za te unikatowe aspekty dziedziczenia mieszczą się w chromosomie X określającym płeć. Dlatego więc, kiedy chromosom A””przenoszący choroby dziedziczne związane z płcią, takie jak daltonizm, łączy się z chromosomem Y, choroba ujawni się u potomstwa męskiego. Jeśli jednakże ten sam chromosom X łączy się z drugim chromosomem X, wtedy tendencja do normalno- ś c i obecna w zdrowym chromosomie X znosi chorobę i powstaje żeński potomek nie naznaczony chorobami związanymi z płcią. Wyjątkowa sytuacja powstaje, kiedy kobieta odziedziczyła oba przenoszące chorobę chromosomy X. Wówczas będziemy mieli rzadki przykład daltonizmu czy łysiny u kobiety.

Wynika z tego, że u wszystkich mężczyzn, którzy posiadają chromosom Xnoszący cechę związaną z płcią, cecha ta pojawi się, ponieważ chromosom Y nie zniesie jej. Można także przyjąć, że kobieta posiadająca strukturę składającą się z dwóch chromosomów X jest głównym nosicielem takich cech, jak daltonizm, hemofilia i łysina, które występują głównie u mężczyzn. Stąd tak wielu jest łysych mężczyzn, a mało łysych kobiet.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>