Co wywołuje sen

Pomimo takich eksperymentalnych ustaleń, psychologia nadal nie zna fizycznego mechanizmu wywołującego sen. Gdyby proces ten był znany, możliwe by było przezwyciężenie bezsenności. Wiele teorii opracowano, by wyjaśnić fizjologię snu. Teorie te można zakwalifikować do trzech grup:

– teorie krążenia krwi,

– teorie chemizmu tkanek ciała,

– teorie ośrodka snu w mózgu lub teorie systemu nerwowego.

Teorie krążenia krwi przypisują sen obniżeniu ilości krwi w okolicy głowy i jej przesunięciu do okolic brzucha. Teorie chemizmu utrzymują, że produkty zmęczenia, jak np. kwas mlekowy w tkankach, hamują funkcje mózgu. Teorie systemu nerwowego lansują koncepcję, że gdzieś w mózgu istnieje ośrodek snu i jeśli impulsy nerwowe go zaktywizują, wywołuje on sen.

Niezwykle interesującym i pouczającym przypadkiem podważającym teorię chemizmu i teorię krążenia krwi jest historia dwu sióstr, urodzonych w Moskwie. Dziewczynki Galia i Ira – inaczej niż w przypadku bliźniąt syjamskich, które mają odrębne ciała i zrośnięte są tylko jakąś ich częścią -miały jedno wspólne ciało. Ciało to posiadało jednak cztery ręce, dwie szyje i dwie głowy. Zazwyczaj natura nie pozwala utrzymać się przy życiu takim płodom, w tym jednak przypadku dzieci urodziły się zdrowe i przeżyły cały rok pod ciągłą opieką i obserwacją we Wszech- związkowym Instytucie Medycyny. Amerykanka Helen Błock opisała ten rzadki przypadek w „Journal of Heredity”, gdzie stwierdziła: „Wnioski, do których doszli naukowcy na podstawie obserwacji tego rodzeństwa, są niesłychanie cenne dla nauki, szczególnie zaś odkrycie, że przyczyna snu nie leży w krążeniu krwi. Zostało to stwierdzone na podstawie obserwacji. Kiedy jedna z sióstr spała, druga czuwała”. Autopsja po śmierci dziewczynek wykazała, że miały one jeden wspólny układ krążenia, natomiast dwa odrębne układy nerwowe. Tak więc, gdyby sen był wywołany jakimiś zmianami w krwiobiegu lub w chemizmie krwi, dzieci te snu. Potrzeba snu nie może być długo odkładana. Popęd snu jest jednym z najsilniejszych popędów. Choć w interpretowaniu marzeń sennych psychologia odniosła częściowe sukcesy, to jednak nadal niewiele wie o przyczynach i mechanizmach samego snu. Ten stan organizmu pozostaje ciągle zagadką.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>