Czy inteligencja jest cechą dziedziczną czy wykształconą

W przypadku inteligencji kwestia: natura a wychowanie jest czymś więcej niż tylko sporem akademickim. Jeśli dziedziczność jest główną siłą ustalającą poziom intelektualny, informacja ta ma znaczenie praktyczne dla rodziców i nauczycieli. Z drugiej strony, jeśli poziom inteligencji jest efektem działania środowiska, a dom, szkoła oraz otoczenie społeczne mogą mieć na nią wymierny wpływ, wiedza na ten temat także jest istotna. Psychologowie i socjologowie przeprowadzili wiele badań i opracowali wiele teorii, chcąc rozwiązać ten problem.

Jedne z najwcześniejszych badań nad dziedziczeniem inteligencji były przeprowadzone przez Sir FRANCISA GALTONA W Anglii i doprowadzone wstecz do roku 1869. Badał on drzewo genealogiczne wszystkich osób bezpośrednio spokrewnionych z rodziną o niezwykle wysokiej inteligencji. Stwierdził, że w rodzinie geniusza istnieje wiele innych wybitnych osób, a zatem można się spodziewać, iż „przeciętny” jej członek będzie miał kilku krewnych, którzy zdobędą rozgłos.

Słynne badania rodziny Kallikaków dotyczyły niskiej inteligencji. Śledzono długą linię rodziny charakteryzującej się, jak to wtedy nazywano, słabością umysłu, przestępczością i prostytucją. Stwierdzono, że spośród 496 potomków pochodzących z nielegalnego związku Martina Kallikaka z normalną kobietą tylko 5% plasowało się blisko tzw. dolnej normy, a znacznie poniżej niej.

Badania nad „słabością umysłu” prowadził również R.L. DUGDA- LE, skupiając się na dobrze znanej i niesławnej rodzinie Jukesów. W pięciu pokoleniach na 540 potomków więcej niż połowa zaliczała się do kategorii niskiego intelektu, wagabundów i żebraków.

Były to najbardziej znane i najwcześniejsze badania dotyczące jakości, którą nazywamy inteligencją. Posłużyły jako dowód na dziedziczną naturę słabości intelektualnej. Dane te mogą być jednakże skrytykowane jako nienaukowe, oparte na wrażeniach. Później stwierdzono, że to „negatywne środowisko domowe ułomnych Jukesów i Kallikaków mogło przyczynić się do ich niskiego poziomu intelektualnego”.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>