Czynniki wpływające na spostrzeganie

Nasze spostrzeżenia są selektywne. Nie reagujemy w równym stopniu na wszystkie bodźce, które na nas oddziałują, lecz koncentrujemy się na nielicznych. Tę percepcyjną koncentrację nazywamy uwagą. Dzięki procesom uwagi możemy skupić się na wybranych bodźcach i nic dopuścić bodźców zakłócających.

Chociażby teraz, gdy czytasz te słowa, przerwij na chwilę czytanie, zamknij oczy i zwróć uwagę na różne bodźce, które działają na ciebie. Zauważysz na przykład, że lewy but uciska ci piętę, że ubranie wywiera pawien nacisk na twoją szyję lub plecy, że z zewnątrz pokoju dobiegają różne dźwięki. Cały czas bombardują nas bodźce, na które nie zwracamy uwagi, Gdy czytamy książkę, muzyka płynąca z radia i tykanie zegarka mogą nie docierać do naszej świadomości. Jak wykazuje następujący eksperyment, mając nawet uwagę skupioną na danym źródle bodźców, możemy zauważać tylko niektóre szczegóły.

W aparacie, zwanym tachistoskópem (ryc. 7-31), eksponowano przez krótki okres czasu karty przedstawiające pewną liczbę przedmiotów, różniących się pod względem koloru i wielkości, Gdy badanym polecono opisać, co widzieli, niektórzy podawali liczbę przedmiotów, inni ich barwy, a jeszcze inni ich rozmiary. Gdy pytano te osoby o inne szczegóły dotyczące bodźców, często nie potrafili dać poprawnej odpowiedzi. Jeśli badani byli z góry przygotowani, że trzeba będzie opisać te czy inne szczegóły, wówczas lepiej wywiązywali się z tego zadania (Chapman, 1932).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>