Dojrzałość społeczna

Dorastający chłopiec czy dziewczyna jasno zdają sobie sprawę z istoty związków i nacisków społecznych. Wrażliwość ta sprawia, że chcą dostosowywać się do wymagań grupy. Zareagują szybciej na przejawy prestiżu wewnątrz własnej grupy niż na większość form uznania płynących ze strony dorosłych. Są niezwykle lojalni wobec członków własnej grupy i bardzo krytycznie nastawieni wobec wszystkich osób spoza niej.

Ta grupa jednak nie ma charakteru band czy gangów z okresu późnego dzieciństwa skupiających członków jednej płci i których celem było poszukiwanie silnych wrażeń poprzez przygody. Grupa młodzieżowa jest „paczką” bądź „kliką” utworzoną zwykle z par, których nie uświadomionym celem jest ustanowienie normalnych relacji społecznych pomiędzy obu płciami. Pozytywnymi wartościami uzyskiwanymi dzięki uczestniczeniu w takiej wybranej małej grupie są: doświadczenie we współżyciu z innymi ludźmi, doświadczenie w umiejętnościach społecznych, umiejętność oceniania innych, poczucie lojalności oraz doświadczenie w ograniczaniu i kontrolowaniu uprawiania miłości. Jedynym, jak się wydaje, negatywnym skutkiem jest pojawianie się antagonizmów między różnymi grupami. Na ogół jednak grupy takie są traktowane jako społecznie wartościowe. Mogą one pomóc w osiąganiu prawidłowego rozwoju społecznego znacznie bardziej niż rodzice i nauczyciele.

Zachowania społeczne o bardziej formalnej naturze, takie jak tańce Częste, regularne randki Wzrastające zainteresowanie przygotowaniem do własnego życia rodzinnego Trwałe przyjaźnie Niewiele, ale głębsze przyjaźnie Potrzeba aktywności zgodnej z rozwojem własnych talentów, zawodem, zainteresowaniami naukowymi czy hobby Rosnąca umiejętność wglądu we własne zachowanie Tworzenie własnych reguł z widocznym, jasno określonym celem

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>