Prawa dziedziczenia

Przeciętna osoba, obeznana tylko ogólnie z pojęciem dziedziczności, wyraża swoje zdziwienie na temat różnic indywidualnych, kiedy zadaje następujące pytania: Dlaczego Jaś i Paweł są tak różni, mimo że są braćmi? Obaj mają tych samych rodziców i zostali wychowani w tym samym domu. Gdzie tu jest wpływ dziedziczności?

Odpowiedzi na takie pytania należą do tej samej kategorii co odpowiedź na zapytanie, dlaczego rudzi rodzice mają czarnowłose dziecko. Oba te problemy można rozwikłać za pomocą wiedzy na temat czynników dziedzicznych, którą zapoczątkował, na podstawie eksperymentów, nieżyjący już czeski zakonnik GREGOR MENDEL. Jego praca dała początek temu, co nazywamy prawami dziedziczenia Mendla.

Mendel przez osiem lat prowadził eksperymenty na wielu odmianach groszku ogrodowego. Krzyżował różne gatunki groszku oraz różne rośliny tego samego gatunku, koncentrując się zawsze na parach wykazujących kontrastujące ze sobą cechy. Manipulując pyłkami roślin, skrzyżował wysoki groszek z niskim, karbowany z gładkim, czerwonokwiatowy z białokwiatowym, posiadający zielone nasiona z odmianą o nasionach żółtych i stworzył wiele innych krzyżówek. Jego oryginalne eksperymenty były wielokrotnie powtarzane i modyfikowane. Tacy badacze, jak T.H. Morgan, J.B.S. Haldane, C.B. Bridges i bardziej współcześni F.H.C. Crick, J.D. Watson i M.H.F. Wilkins to tylko kilku spośród wielu sławnych naukowców, którzy przyczynili się do rozszerzenia naszej obecnej wiedzy na temat genetyki.

Dla naszego celu, którym jest zrozumienie źródeł pewnych cech ludzkich, wystarczy poznanie najbardziej podstawowych praw genetyki-. Zawarte są one dokładnie w eksperymentach Mendla, a można je odnaleźć w następujących badaniach.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>