Monthly Archives Listopad 2015

Badanie zdolności

Aby określić szanse sukcesu osób poddających się szkoleniu zawodowemu, skonstruowano specjalne testy zdolności dla rozmaitych dziedzin, jak sztuka, nauka oraz innych zawodów wymagających mniej lub bardziej złożonych umiejętności. Była już o nich mowa na początku niniejszego rozdziału.

dalej

Dojrzałość społeczna

Dorastający chłopiec czy dziewczyna jasno zdają sobie sprawę z istoty związków i nacisków społecznych. Wrażliwość ta sprawia, że chcą dostosowywać się do wymagań grupy. Zareagują szybciej na przejawy prestiżu wewnątrz własnej grupy niż na większość form uznania płynących ze strony dorosłych. Są niezwykle lojalni wobec członków własnej grupy i bardzo krytycznie nastawieni wobec wszystkich osób spoza niej.

dalej