Psychologia dzieciństwa

W sensie prawnym określenie „dziecko” dotyczy każdej osoby, która nie ukończyła osiemnastego roku życia. Wyrażając się językiem potocznym, mamy na myśli osobę jeszcze niedojrzałą. W psychologii słowo „dziecko” często ma znaczenie prawne, zwłaszcza jeśli występuje w tytule książki. Często jednak przyjmuje też znaczenie potoczne. By je uściślić, przyjmijmy, że dzieciństwo to okres pomiędzy trzecim a jedenastym rokiem życia, po którym zaczyna się dojrzewanie. Ten przedział wiekowy będzie stanowił przedmiot naszych rozważań w niniejszym rozdziale.

Dzieciństwo stawia przed dzieckiem i jego opiekunami problemy o charakterze głównie interpersonalnym. Dziecko musi w pewnym momencie zdać sobie sprawę z tego, że inni ludzie istnieją w taki sam sposób jak ono. Musi wytworzyć kategorie pojęciowe tego, co słuszne i niesłuszne. Nawiąże w tym czasie pierwsze przyjaźnie. Będzie reagowało bardzo emocjonalnie na innych członków rodziny. Zetknie się z nauczycielami – pierwszymi dorosłymi poza rodzicami, dziadkami i lekarzami, którym trzeba być posłusznym. W szkole będzie musiało współpracować i współzawodniczyć z rówieśnikami.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>