Dziedziczne kompetencje smakowe

Około dwudziestu lat temu amerykański chemik odkrył przypadkowo, że niektórzy z jego współpracowników nie wyczuwają smaku substancji zwanej fenylotiokarbamidem. Dla tych, którzy wyczuwali jej smak, była ona gorzka. Dzięki tej niezwykłej sytuacji genetycy stwierdzili, że byłoby użyteczne zbadanie problemu dziedziczenia smaku. Skrócili nazwę substancji do PTC i przebadali tysiące osób w celu stwierdzenia, czy wyczuwają ten smak.

Stwierdzono, że 70% populacji amerykańskiej wyczuwa smak PTC, a 30% nie rozpoznaje jej smaku. Dalsze badania wykazały, że niezdolność do wyczuwania smaku PTC jest cechą rodzinną. Dzieci pochodzące ze związku dwóch osób nie rejestrujących smaku PTC również nie czują smaku tej substancji. Jeśli oboje rodzice rozróżniają smak PTC lub jedno czuje jej smak, a drugie nie, ich dzieci należą zarówno do jednej, jak i do drugiej grupy, zgodnie z poprzednio opisanymi prawami dziedziczenia Mendla.

Słynne pięcioraczki Dionne, badane w wieku około siedmiu lat, wykazywały zdolność do wyczuwania smaku PTC. Ponieważ pięć dziewczynek Dionne było przypuszczalnie identycznych, to znaczy rozwinęły się one z jednej zapłodnionej komórki jajowej – ich reakcje powinny być identyczne. Norma Ford i Arnold Mason z uniwersytetu w Toronto przetestowali kolejno wszystkie dziewczynki i przedstawili otrzymane wyniki, przytaczając ich odpowiedzi w języku francuskim. Cecile powiedziała „Ce n’est pas bon” (To niedobre). Annette – „Oui, c’est fort (Tak, to jest gorzkie). Yvonne, Emilie i Marie powiedziały „N’aime pas le gout du tout” (Wcale mi to nie smakuje). Tak więc wszystkie dziewczynki wyczuwały smak PTC tak jak ich matka.

Ludzie różnią się możliwością wyczuwania pewnych zapachów podobnie jak w przypadku smaku. Mamy więc osoby nie posiadające wcale węchu – stan zwany anosmią – aż do „ekspertów węchowych”, którzy zawodowo sprawdzają jakość składników wchodzących w skład perfum. Czytelnik może przeprowadzić własny test na węch za pomocą kwiatu zwanego frezją. Niektórzy zaprzeczają, jakoby miał on jakikolwiek zapach. Inni twierdzą, że frezja charakteryzuje się przyjemnym zapachem. Są i tacy, którzy uważają, że wręcz śmierdzi.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>