Dziedziczność

Wpływ dziedziczności na naszą strukturę fizyczną, umysłową, emocjonalną i społeczną jest ogromny, lecz trudny do zdefiniowania. Co to jest dziedziczność? Dziedziczność biologiczna to, upraszczając, przekazywanie cech z jednego pokolenia na drugie w procesie rozmnażania się.

Próbując zrozumieć mechanizmy dziedziczenia, przyjrzyjmy się procesowi rozwoju i przystosowania się człowieka. Rozmnażanie się ludzi odbywa się poprzez zespolenie dwóch wyspecjalizowanych komórek płciowych (komórek rozrodczych), żeńskiej komórki – jaja i męskiej – plemnika. Komórki rozrodcze różnią się od innych tkanek (komórek ciała) ograniczoną liczbą chromosomów. Chromosomy to bardzo ważne, mikroskopijne nośniki dziedziczności, zawarte w jądrze komórki.

U wszystkich wyższych roślin i zwierząt każda komórka zawiera w swym jądrze niezmienną liczbę chromosomów, charakterystyczną dla danego gatunku. U człowieka liczba ta wynosi 46. Niezależnie od tego, ile razy komórki tkanki się dzielą, liczba chromosomów pozostaje taka sama. Komórki rozrodcze (płciowe) jednakże rozwijają się w szczególny sposób, zwany mejozą, w wyniku którego każda komórka jajowa i każdy plemnik mają tylko połowę liczby chromosomów charakterystycznej dla gatunku. Tak więc, kiedy plemnik i komórka jajowa łączą się w procesie zapłodnienia, tworząc nowy organizm, zostaje zrekonstruowana pełna liczba chromosomów. Jest to biologiczny mechanizm, za pomocą którego połowę dziedzictwa dostarcza matka (poprzez chromosomy komórki jajowej) i połowę ojciec (poprzez chromosomy plemnika). Dociekliwy czytelnik zapyta więc: Jak to możliwe, że rudzi rodzice płodzą czarnowłose dziecko? Odpowiedzi należy szukać w prawach dziedziczenia lub studiując genetykę.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>