Eugenika

Badania nad zastosowaniem wiedzy, jaką dysponujemy na temat dziedziczenia, dotyczącej cech dominujących i recesywnych oraz łączenia cech i przenoszenia cech dziedzicznych znane są pod nazwą eugeniki. Polega ona na naukowej selekcji rozmnażanych jednostek w celu udoskonalenia rasy. Hodowcy koni i psów stosują eugenikę do rozwijania ras czempionów u koni i czystej rasy psów. Wiedza ta może być stosowana nie tylko do naukowo prowadzonego rozrodu, ale może również być wykorzystywana przez przeciętnego człowieka. Na przykład znane są fatalne skutki małżeństw pomiędzy osobami blisko spokrewnionymi w rodzinie przenoszącej gen hemofilii. Choroba ta charakteryzuje się niedoborem tromboblastyny we krwi. Chory może wykrwawić się na śmierć przy okazji każdego przerwania dużej arterii. Historia potomków angielskiej królowej Wiktorii jest tu dobrym przykładem. Wiktoria przekazała tę chorobę długiej linii władców hiszpańskich za pośrednictwem swej wnuczki Wiktorii-Eugenii, żony hiszpańskiego króla Alfonso. Poprzez zmieszanie ich krwi para ta spłodziła mężczyzn hemofilików i sześć kobiet przenoszących chorobę. Wszystkie z dziesięciu królewskich córek skazane były na przedwczesną śmierć.

Odwołajmy się jednak do bardziej powszednich przykładów. Mężczyzna obawiający się utraty włosów może upewnić się co do ich losu, sprawdzając rodowód matki. Jeśli brat matki, a także jej ojciec byli łysi, istnieje niewielka nadzieja, że uniknie on łysiny po osiągnięciu wieku średniego.

Takie informacje na temat wpływu dziedziczności na kształtowanie się cech dają wyobrażenie o predeterminacji „natury” jednostki. Nie jest to jednak pełny obraz tego problemu, ponieważ nie są brane tu pod uwagę wpływy środowiska czy wychowania. Dla osiągnięcia pełniejszego zrozumienia tego aspektu ludzkiego rozwoju powinniśmy bliżej prześledzić względne wpływy dziedziczności i środowiska czy, inaczej mówiąc, zależności natury i wychowania.

Mając już zdefiniowane pojęcie dziedziczności, możemy teraz sprecyzować, czym jest środowisko. Termin środowisko zawiera wszystko, co oddziałuje na jednostkę po otrzymaniu dziedzicznego wzoru za pośrednictwem gamety. Zawiera on trening, uczenie się za pomocą prób i błędów, wpływy domu rodzinnego, szkoły, sąsiadów, szpitala, Kościoła, podwórka, klimatu, położenia geograficznego i wszystkiego, co w jakikolwiek sposób stymuluje zmysły.

Gdzie kończy się wpływ dziedziczenia, a zaczyna wpływ środowiska? W jakiej sytuacji, który czynnik jest ważny? Odpowiedź jest nieco akademicka. Możemy powiedzieć, że względny wpływ dziedziczenia i środowiska jest różny dla każdej cechy ludzkiej i dla każdego człowieka z osobna.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>