Łączenie cech

Oprócz przedstawionych powyżej cech dominujących i recesyw- nych niektóre cechy wydają się dziedziczone jako „zlepki” dwóch czynników. Najlepszym przykładem będzie tu kolor skóry. Tego rodzaju dziedziczenie może być wynikiem „niedoskonałej dominacji” lub faktu, że dwie lub więcej par genów uczestniczy w tworzeniu cech charakterystycznych.

W przypadku połączenia Murzyna i białego człowieka kolor skóry determinowany jest właśnie przez takie „zlepki”. Podsumowując otrzymywane proporcje przyjmuje się, że w dziedziczeniu biorą udział cztery geny w dwóch parach, z których żaden nie jest ani dominujący, ani recesywny. Tak więc pierwszym pokoleniem potomstwa Murzyna i białego człowieka będą Mulaci. Jeśli kobieta i mężczyzna pochodzący z takiego związku spłodzą dostatecznie wiele dzieci, proporcje liczbowe będą układać się następująco: jeden spośród szesnastu będzie czystym Murzynem, jeden będzie czysto białym człowiekiem, czterech ciemnoskórych Mulatów, czterech jasnoskórych Mulatów oraz sześciu Mulatów o kolorze skóry pomiędzy ciemnym a jasnym. Widzimy więc, że potomstwo rodziców Mulatów może spłodzić zarówno czarnoskóre, jak i białe dzieci, zależnie od liczby potomstwa i rachunku prawdopodobieństwa.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>