Motywacja a osobowość – kontynuacja

Prawdą jest, że napięcie wytwarzane przez czynność gruczołów zostaje absorbowane przez inne napięcia, które dyktują zachowania jednostki. Przypuśćmy na przykład, że nadnercza wyprodukują nadmiar adrenaliny. Prawdopodobnie wywoła to emocjonalne pobudzenie. Sposób, w jaki pobudzenie to zostanie potraktowane, będzie zależał od cech osobowości. Zmiany chemiczne spowodowane wiekiem lub chorobą, dojrzewaniem lub menopauzą, nawet kastracją, będą miały różny wpływ na jednostkę, zależnie od jej głęboko utrwalonych nawyków i postaw, jej religii i filozofii życiowej. Znaczenie aktywności seksualnej dla danej osoby jest znacznie większe, gdy w grę wchodzi kontrolowanie rodzaju i częstotliwości aktywności seksualnej, niż wówczas, gdy chodzi o sam popęd. Ważność popędu seksualnego – mówiąc innymi słowy – może ulec pomniejszeniu w zestawieniu z innymi motywami działania.

Osobowość – krótko mówiąc – jest skomplikowanym układem wewnętrznych czynników, które kształtują drogę, na której jednostka staje się taką osobą, jaką jest. Jest to system pragnień i zamierzeń, które formują jednostkowy sposób przystosowania do środowiska.

(Ludzka osobowość), w której bardzo szczegółowo opisał owe uprzednio wyodrębnione typy. Tak więc, zgodnie z poglądami Berga, niewielki nadmiar hormonu tarczycy może stworzyć „niezwykły typ o inteligencji wyższej niż przeciętna, zdolny do osiągnięcia emocjonalnych i intelektualnych wyżyn, rzutki, wesoły, jasnooki, o rumianych policzkach, białych zębach, pięknej cerze. Będzie on wrażliwy, szczupły, pełen temperamentu: puls jego będzie szybki. Będzie miał skłonność do zaburzeń serca oraz zaburzeń nerwowych”.

Kontrast mieli stanowić ludzie o niewielkim deficycie tarczycowym, którzy, jak powiadał Berg, „są tędzy, krępi, pękaci, flegmatyczni, dobroduszni, nieskorzy do zmartwień, i którzy biorą życie takim, jakie ono jest. Nie wzlatują na wyżyny i nie wykazują szczególnej głębi: są mili i pełni dobrej woli, są dobrzy dla swych rodzin i tworzą »bezpieczną i trzeźwą« część społeczeństwa. Łatwo przybierają na wadze, biorą na siebie bez szemrania wiele obowiązków, często to oni właśnie znani sąjako typ »zmęczonego biznesmena«”.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>