Podręczniki na temat uczenia się

Wykłady o czynności mózgu Pawłowa (1929, wyd. poi. z 1955) jest to klasyczna praca o ślinowych odruchach warunkowych u psów. Analogicznym sprawozdaniem z badań nad warunkowaniem instrumentalnym jest książka Skinnera The behavior of organisms (1938). Późniejsze prace i osiągnięcia z zakresu teorii warunkowania oraz badań eksperymentalnych w tej dziedzinie zrekapitulowano w nowym opracowaniu Kimble’a książki Hilgarda i Marquisa Conditioning and learning (1961).

Teorie poznawcze również mają swoich klasyków, Köhler w The mentality of apes (1925) opisuje słynne eksperymenty nad wglądem u szympansów. Główną pracą Tolmana, w której przedstawia on swoją, teorię poznawczą (uczenie się znaków), jest Purposive behavior in animals and men (1932),

Książka Hilgarda Theories of learning (2 nd Ed., 1956) omawia główne poglądy na uczenie się, pokazując je na tle historycznym, oraz niektóre typowe eksperymenty przeprowadzone jako ilustracja tych poglądów. Pożyteczną lekturą jest też zbiór oryginalnych artykułów przedstawiających różne sposoby podejścia do teorii uczenia się: zbiór ten znajduje się w książce Birneya i Teevana (Eds.) Reinforcement (1961).

Istnieje również szereg podręczników traktujących o uczeniu się, w których przyjęto odmienne podejście, kładąc nacisk na wkład wniesiony przez badania laboratoryjne nad uczeniem się: McGeocha i Iriona The psychology of human learning (2 nd Ed., 1952), Bugelskiego The psychology of learning (1956), Deese’a The psychology of learning (2 nd Ed., 1958) oraz Lawsona Learning and behavior (1960).

Literatura dotycząca modeli matematycznych gwałtownie powiększa się. Oprócz pozycji cytowanych w tekście należy wspomnieć o pracy Ejusha i Estesa Studies in mathematical learning theory (1959). –

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>