Przyjrzyjmy się każdemu z tych obszarów ograniczeń i wpływów.

Ograniczenia gatunkowe

Prowadząc badania na temat mechanizmów funkcjonowania zmysłów, zauważono, że psy pod pewnymi względami są bystrzejsze od ludzi. Na przykład pies może zareagować na częstotliwość dźwięku znacznie przewyższającą maksymalny zakres słyszalności człowieka, tj. tysięcy herzów. Bloodhoundy i parę innych ras psów potrafią zapamiętać i rozpoznać trop człowieka dzięki zapachowi pochodzącemu z części ubrania noszonej blisko ciała. Zakres tych funkcji leży wyraźnie poza możliwościami człowieka.

Koty i psy znane są z tego, że kiedy zostaną opuszczone przez właścicieli, potrafią odnaleźć drogę nawet do całkowicie obcego im miejsca. Migrujące ptaki nieomylnie odnajdują drogę na południe wraz ze zmieniającymi się porami roku. Wytrawni piloci samolotu mogą zgubić drogę we mgle lub w gęstych chmurach, nawet na najlepiej znanym sobie szlaku, jeśli nie posiadają instrumentów umożliwiających im ustalenie kierunku lotu.

Niektóre migrujące ptaki są znane z tego, że przybywają na miejsce przeznaczenia i opuszczają je tego samego dnia każdego roku: są to na przykład jaskółki z Misji San Juan w Capistrano. Zanotowano, że zawsze opuszczają misję 23 października i regularnie wracają do niej 19 marca.

Te interesujące aspekty zachowania zwierząt „wyjaśniane” są zwykle poprzez działanie „instynktu zwierzęcego”. Oczywiście, nie jest to wyjaśnienie mechanizmów funkcjonowania. Współczesne obserwacje i eksperymenty wskazują, że odpowiedzi na wiele z tych zagadnień należy szukać w funkcjach mechanizmów zmysłowych zwierząt. Funkcje te można spotkać u wielu gatunków zwierząt, nie występują one jednak u Homo sapiens.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>