Punktacja testów uzdolnień

Testami omówionymi wyżej przebadano tysiące osób. Na podstawie wyników ustalono normy. Normy te czasami są określone przeciętnymi wynikami właściwymi dla różnych zawodów. Ktoś, kto pragnie zostać spawaczem, może zatem porównać wyniki swoich testów z wynikami osób już pracujących w tym zawodzie.

Niekiedy normy te wyraża się literami, podobnie jak oceny w szkołach amerykańskich: A, B, C, D i E. Można też przyjąć za punkt odniesienia wyniki w danej grupie wiekowej. Wówczas dzieli się – na przykład – wiek uzdolnień technicznych przez wiek życia danej osoby i uzyskuje iloraz uzdolnień technicznych w podobny sposób, jak oblicza się iloraz inteligencji.

Nawet największe uzdolnienia w omawianych dziedzinach nie gwarantują życiowego sukcesu, gdyż zależy on także od właściwości osobowościowych, społecznych i innych. Testy pomagają nam jednak ocenić własne możliwości w bardziej obiektywny sposób. Dlatego też poradnictwo zawodowe odgrywa bardzo pożyteczną rolę. Chociaż wiele potrafimy powiedzieć o danej umysłowości po krzyżowym ogniu pytań testów inteligencji ogólnej, uzdolnień i czynników grupowych, to nigdy do końca nie poznamy szczególnych motywów, bodźców i głębi zainteresowań, które w pewnym momencie życia człowieka mogą uruchomić wielkie możliwości, mimo że w czasie dokonywania pomiaru zdawały się bardzo umiarkowane.

Psychologowie mówią o istnieniu znacznych różnic pomiędzy ludźmi. Różnice te dotyczą: sposobów reagowania na wydarzenia, postaw, sposobów zachowywania się, talentów, zainteresowań, inteligencji, uzdolnień, osobowości i tendencji do umierania młodo bądź w starszym wieku.

Dlaczego ludzie tak bardzo się różnią? Czy różnice te są dziedziczne? Czy ujawniają się niezależnie od wpływu środowiska? A może niektóre z owych różnic są wynikiem interakcji czynników dziedzicznych i środowiskowych?

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>