Różnice poglądów co do podstaw warunkowania cz. III

Wysuwano niekiedy argument, że przy doborze sztucznych laboratoryjnych 2adań badacze eksperymentujący nad uczeniem się odeszli zbyt daleko od takiego uczenia się, jakie występuje w realnym życiu. Na podstawie wspomnianych wyżej rezultatów Estes (1960) dowodzi, że jeśli błąd został popełniony, to polegał on na doborze zadań laboratoryjnych zbyt złożonych i dlatego nie pozwalających uchwycić prawdziwej istoty asocjacyjnego uczenia się, którą odsłaniają nowsze eksperymenty, W każdym razie wiele pozostaje do zrobienia, zanim będzie można w pełni zrozumieć istotę asocjacyjnego uczenia się. chowania się” – Psychologia Wychowawcza t. II (XVI) z 1959 r. z. 4 i t. III (XVII) z 1960 r. z. 1 (przyp. red.).

Gdyby ten pogląd się utrzymał, mógłby mieć oczywiście doniosły wpływ na fizjologiczne podstawy uczenia się, podtrzymując analogię do cyfrowej maszyny liczącej, która pracuje na zasadzie „włączone-wyłączone” (s. 89). (Przyp. aut.).

Wszelkie nowe osiągnięcia tego rodzaju dają początek staraniom, aby nowym zjawiskom wyznaczyć właściwe miejsce. Wydaje się obecnie, że ten typ uczenia się, przy którym w każdej próbie dodaje się nowy materiał, ma zastosowanie bardziej ograniczone, niż zrazu przypuszczano: daje się on zademonstrować w sposób najbardziej przekonujący wówczas, gdy materiał do nauczenia się jest dobrze znany, a trzeba się nauczyć jedynie nowych „połączeń” (Bower, 1961). (Przyp. aut.).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>