Uczenie się sposobów wyrażania emocji – kontynuacja

Preferencje, postawy, uprzedzenia oraz kompleksy jako tendencje do doznawania emocji. Gdy dorastamy, stajemy się skłonni doznawać emocji w stosunku do osób, przedmiotów i pojęć, które dzięki naszym indywidualnym doświadczeniom stały się dla nas ważne. Emocje, które wywołują w nas nasi rodzice, są inne i bardziej intensywne niż emocje wywoływane w nas przez rodziców w ogóle: widok flagi naszego kraju wzrusza nas, nie odczuwamy natomiast tego wzruszenia na widok flagi innego kraju. Istnieją wyuczone tendencje do doznawania emocji: są one wyuczone w sposób zróżnicowany indywidualnie, tak że emocjonalne związki jednej osoby nie są całkiem podobne do związków innej osoby.

Zabarwienie uczuciowe w najłagodniejszej formie przejawiają proste preferencje, takie jak większe upodobanie do jednego koloru niż do drugiego lub większa niechęć do jednego pokarmu niż do innego. Ponieważ prawie wszystkie nasze doznania pasują do schematu upodobań i niechęci, większość z nich jest zabarwiona uczuciowo, choćby nawet słabo Stare przysłowie: ,,Nie to ładne, co ładne, lecz co się komu podoba” wskazuje na fakt, że ludzie różnią się znacznie pod względem swych preferencji.

Proste preferencje zostają zorganizowane w układy preferencji zwane postawami. Ktoś może mieć przychylną lub nieprzychylną postawę wobec związków zawodowych, partii republikańskiej, chodzenia do kościoła lub palenia papierosów. Jeśli postawa jest przychylna, wówczas dana osoba, przedmiot, sytuacja czy pojęcie wywołuje przyjemną czy przychylną reakcję emocjonalną, jeśli postawa jest nieprzychylna, reakcja jest nieprzyjemna, nieprzychylna, być może, wroga. Tak więc postawa jest czymś więcej niż stwierdzeniem czy opinią, że coś jest dobre lub zle, pożądane lub niepożądane, ponieważ opinii tej towarzyszy reakcja uczuciowa.

Postawy silnie usztywnione i niedostępne dla swobodnej dyskusji znane są jako uprzedzenia. Niektórzy kucharze wolą cukier trzcinowy od buraczanego. Tę preferencję można nazwać uprzedzeniem, jeśli kucharz nie chce wypróbować cukru buraczanego tam, gdzie według przepisu cukier ten jest niezbędnym składnikiem. Sztywne poglądy społeczne, że ludzie należący do jednej rasy są czymś gorszym niż ludzie

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>