Umiejscowienie ślepej plamki

A. Mając prawe oko zamknięte, patrz na górny krzyżyk. Poruszaj książką tam i z powrotem w odległości ok. 30 cm od oka, aż czarne koło po lewej stronie zniknie. W tym punkcie jest ono rzutowane na plamkę ślepą.

B. Z prawym okiem zamkniętym patrz na krzyżyk po prawej stronie na dole. Gdy biała przerwa wypada na plamce ślepej, czarna linia wydaje się ciągła. Zjawisko to pomaga nam zrozumieć, dlaczego zwykle nie uświadamiamy Sobie istnienia plamki ślepej. dopóki nasze oczy nie zaadaptują się do ciemności. Osoba pracująca w sklepie rybnym lub w mydlarni wkrótce przestaje sobie zdawać sprawę z wypełniających te pomieszczenia zapachów. Pokój, w którym jest gorąco komuś, kto wszedł z zimna, może się wydawać zimny dla tego, kto wyszedł z ciepłej kąpieli.

W trakcie ewolucji powstało wiele mechanizmów umożliwiających różnym organizmom reagowanie na światło lub na bodźce wzrokowe. Takie „oczy” często nieznacznie przypominają oko ludzkie. Oko bezkręgowca (np. ośmiornicy) jest skonstruowane według odmiennego modelu niż oko kręgowca: jeśli zaś rozpatrywać embrionalny rozwój oka odnosi się wrażenie, jak gdyby jeden typ oka zbudowany był w porównaniu z innym typem według odwrotnego schematu. U owadów występują zarówno proste (jednosoczewkowe), jak i złożone oczy. Wiele ryb i innych zwierząt wodnych ma oprócz oczu skórę czułą na światło. U niektórych jaszczurek oraz u innych gadów i ryb występuje trzecie oko na szczycie głowy (,,oko ciemieniowe”). Te „eksperymenty” ewolucji świadczą o tym, że wrażliwość na zmiany oświetlenia miała doniosłą użyteczność przystosowawczą: dlatego też te organizmy które wytworzyły różne rodzaje wrażliwych na światło mechanizmów, miały większą szansę przetrwania.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>