Czynniki wpływające na spostrzeganie – kontynuacja

Pomiędzy bodźcami istnieje rywalizacja: gdy więc skierowujemy uwagę na ten, a nie inny szczegół lub układ, jest to wynikiem rozwiązania pewnego konfliktu. Kierunek rozwiązania tego konfliktu zależy od „czynników wyróżniających”, decydujących o wyższości jednej organizacji bodźców nad innymi. Jedno z zadań specjalisty od reklamy polega na wykryciu tego rodzaju cech, które pozwolą zwrócić uwagę publiczności na jego dzieło. Wśród rywalizujących układów bodźców przewagę ma układ o największych rozmiarach, największej intensywności, najczęściej się powtarzający oraz najbardziej żywy ze względu na swój kształt, konstrastowość lub barwę. Przyciągające uwagę właściwości bodźców zależą częściowo od tego, jakie bodźce obserwator odbierał poprzednio. Zielona murawa napotkana po przebyciu pustyni w Arizonie jest czymś ekscytującym, lecz któż zwróci uwagę na jakiś określony trawnik w bujnej zieleni wioski w Nowej Anglii? Można jednakże całkiem dobrze przewidzieć, z jaką siłą pewien układ bodźców będzie przyciągał uwagę w danym miejscu i w danym czasie. Na ten fakt liczy specjalista od reklamy.

Spośród warunków indywidualnych, które powodują, że różne osoby w różnym stopniu zwracają uwagę na pewne rzeczy, najważniejszą rolę odgrywają trwałe lub chwilowe zainteresowania, które nastawiają te osoby na spostrzeganie pewnego rodzaju bodźców. Przyrodnik usłyszy w lesie takie dźwięki, których nie posłyszałby zwykły wycieczkowicz, a to ze względu na inne nastawienie uwagi. Matka usłyszy płacz swego dziecka poprzez gwar rozmów w salonie pełnym gości, Oba te przykłady reprezentują zainteresowania trwałe. Czasami uwagą kieruje zainteresowanie chwilowe. Gdy przerzucamy kartki książki, szukając jakiejś mapy lub wykresu, o których wiemy, że są w tej książce, wówczas to, na co patrzymy, zależy od tego, czego szukamy. Zatrzymujemy się tylko nad stronicami z ilustracjami, inne pomijamy. Stany emocjonalne, a zwłaszcza nastroje, mogą wpływać na kierunek uwagi. Będąc w złym nastroju zwracamy uwagę na dotyczące nas komentarze, które przy lepszym nastroju mogłyby przejść niepostrzeżenie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>