Motywowane zapominanie – dalszy opis

W psychoterapii spotyka się czasem przypadki, które dostarczają raczej przekonywających informacji o wypartych wspomnieniach i o usunięciu tego wyparcia. Następujący przypadek stanowi obrazowy, choć niezwykły przykład, ponieważ pamięć o pewnym zdarzeniu chory odzyskał we śnie.

Ryszard C., wykwalifikowany robotnik w wieku lat czterdziestu, przyszedł do szpitala psychiatrycznego z poważną depresją i dręczącymi myślami o śmierci. Jako dziecko stracił matkę w tragicznych okolicznościach. W związku z jej śmiercią mógł przypomnieć sobie tylko tyle, że obudzono go ze snu, aby zabrać do szpitala położonego dość daleko. Gdy Ryszard i jego siostry przybyli tam, matka ich już nie żyła. Śmierć matki wywarła na niego silny, zaburzający wpływ, i dla psychiatry, który go leczył, było oczywiste, że niektóre spośród obecnych symptomów wywodzą się z tego okresu. Aby pomóc mu przypomnieć sobie specyficzne wydarzenia owego okresu, psychiatra zapytał go między innymi, czy przypomina sobie, o jakiej porze nocy wydarzyły się te wypadki. Pacjent nie mógł sobie przypomnieć. To, co przyśniło mu się następnej nocy po tej rozmowie, sugeruje, że wspomnienia te były wyparte.

We śnie widział dwa zegary. Jeden chodził, a drugi stał. Idący pokazywał za dwadzieścia trzecia, a ten, który się zatrzymał, wskazywał za dwadzieścia piąta. Sen wywarł duże wrażenie na pacjencie.

Ze względu na możliwość, że zegary te reprezentowały wyparte wspomnienia z dzieciństwa, odnaleziono starszą siostrę pacjenta i zapytano ją o okoliczności śmierci matki. Opowiedziała, że obudzono ich ze snu w ich domu na farmie około godziny 230 rano i przewieziono do odległego szpitala. Gdy przybyli tam około 43c, matka ich już nie żyła.

Czy przyjmiemy jako prawdziwą wersję siostry czy też wersję pacjenta, jest rzeczą całkiem przekonującą, że godziny we śnie były zbliżonę do rzeczywistych. Wspomnienie to nie było świadomie dostępne dla pacjenta nawet wówczas, gdy psychiatra wywierał nań nacisk w tym kierunku, natomiast ,,sondowanie”, dokonywane w czasie kuracji przez terapeutę, który dostarczał pacjentowi pewnego oparcia, mogło ułatwić przypomnienie sobie tych faktów we śnie 3.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>