Psychologiczny efekt uczestnictwa w bandzie

W czasie, gdy dziewięcio- lub dziesięciolatek jest najbardziej otwarty na sugestie lidera grupy, zaczyna się ponownie zachowywać jak trzylatek, w tym sensie, że robi dokładnie odwrotnie, niż życzą sobie jego rodzice. Duch buntu i lojalność wobec przywódcy bandy mogą zaowocować konfliktami z prawem. Przestępczość nieletnich zwykle zaczyna się w ten sposób, że dziecko – aby wykazać się odwagą – gotowe jest dokonywać nawet drobnych kradzieży, podpaleń lub aktów ekshibicjonizmu.

Przynależność do gangu może w rezultacie prowadzić też do podejmowania fizycznego ryzyka, kontaktu z pornografią, używania wulgarnego słownictwa oraz do kłamstw, wagarów i pogardy dla wartości uznawanych przez dorosłych.

Członkowie takich gangów często przyjmują postawę wyższości wobec tych, którzy nie należą do ich grupy. Jest to wewnątrz- grupowy snobizm, bardzo podobny do snobizmu dorosłych, którzy często pogardliwie traktują ludzi w jakiś sposób różniących się od nich.

Należy zaznaczyć, że przynależność do tego rodzaju zamkniętej grupy stymuluje również rozwój cech pozytywnych – odwagi, samokontroli, lojalności, posłuszeństwa, wierności, trzymania się zasad fair play – nawet jeśli zasady te ograniczają się wyłącznie do danej grupy. Jeśli rodzice i nauczyciele potrafią docenić te korzyści, choćby nawet w głębi ducha nie akceptowali samej grupy, która je generuje, to w ostatecznym rozrachunku ułatwi to dziecku rozszerzenie swego świata i włączenie do niego również tolerancyjnych dorosłych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>