Ślepota na barwy – dalszy opis

Wiele osób ślepych na barwy nie uświadamia sobie swego braku, ponieważ potrafią one umiejętnie wyzyskiwać pozostałą im zdolność nie można zmniejszyć, dodając do barwy szarości, można je także zmniejszyć przez zwiększenie (!ub zmniejszenie) jasności czystej barwy. Dzieje się tak dlatego, że wszystkie skrajnie jasne barwy przechodzą w biel, a wszystkie skrajnie ciemne barwy w czerń: w ten sposób, w miarę jak tracą one swe zabarwienie, zmniejsza się ich nasycenie.

Jednym ze sposobów zaznajomienia się z wyglądem barw o różnym nasyceniu jest mieszanie na wirownicy barwy czystej (zbliżonej do widmowej) z barwą szarą o równej jasności (ryc. 8-8). Powierzchnię danej barwy na wirownicy wyraża się w stopniach, przy czym suma wszystkich barw równa się 360°. Jeśli używa się dwóch barw, powierzchnia jednej może wzrastać od 0° do 360°, podczas gdy powierzchnia drugiej maleje od 360° do 0°. Jeśli jedną z tych barw jest barwa szura o jasności takiej samej jak jasność barwy chromatycznej, powstanie szereg barw o różnym nasyceniu, zmieniającym się od czystej barwy do czystej szarości. Inny sposób polega na dobraniu barw, które byłyby potrzebne do wypełnienia powierzchni koła barw pomiędzy szarością w środku a barwami czystymi na obwodzie (ryc. 8-5). W miarę dodawania jasnej szarości czerwień i purpura przechodziłyby w kolor różowy, barwy pomarańczowe i żółte stawałyby się odcieniami koloru brązowego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>