Wartości jako czynnik wpływający na spostrzeganie

Wartości społeczne „zrastają się” z przedmiotami jako część ich pełnego obrazu. Po takim „zrośnięciu się” mogą wpływać na tak proste odczucia, jak ocena wielkości. Na przykład dzieci z uboższych rodzin przy dobieraniu wielkości monet z pamięci skłonne były przeceniać te wielkości bardziej niż dzieci z rodzin zamożnych (Bruner i Goodman, 1947: Carter i Schooler, 1949). Następujący eksperyment jest próbą poddania tego procesu bezpośredniej kontroli laboratoryjnej.

Doświadczenie to przeprowadzono z maluchami w przedszkolu: było ich ogółem 54 w grupie eksperymentalnej i 17 w grupie kontrolnej. Badane dzieci uczyły się przekręcać korbkę w celu otrzymania żetonu Gdy dziecko włożyło uzyskany żeton w otwór specjalnego apa- jących do ucha mają swoje odbicie w częstotliwości impulsów przebiegających w nerwie słuchowym, zwłaszcza w przypadku dźwięków o częstotliwości nie przekraczającej-4000 czy 5000 cykli na sekundę. Wczesne eksperymenty nad tą problematyką były błędne pod tym względem, że elektryczne impulsy odbierane z nerwu nie były prawdziwymi sygnałami aktywności w nerwie słuchowym, lecz były wynikiem tego, że ślimak jako całość działał jak mikrofon. W późniejszych eksperymentach starano się jednakże skorygować te usterki i wydaje się, że częstotliwość rzeczywiście jest jakoś reprezentowana w nerwie słuchowym. Być może, pewnego rodzaju kompromis pomiędzy teorią miejsca a teorią częstotliwości pozwoli wyjaśnić wszystkie te fakty.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>