Klasyfikacja osobowości

Drugim zarzutem postawionym wymiarowi ekstrawersji-intrower- sji Junga była zauważalna wśród posługujących się tymi terminami tendencja, by rozumieć je jako swoiste typy osobowości, a nie jako dwa krańcowe punkty skali biegnącej od stuprocentowej ekstrawersji do stuprocentowej introwersji. Testy wykazały, że ludzie niemal nigdy nie są pełnymi introwertykami lub ekstrawertykami. Większość jest ambiwertykami, czasami bardziej skierowanymi na zewnątrz, a czasami do środka.

Tęsknota za ścisłym podziałem i poszufladkowaniem typów osobowości jest równie stara co nienaukowa. Już w 180 roku naszej ery podjęto słynną próbę sklasyfikowania ludzi zależnie od dominującej cechy ich temperamentu. GALEN, znany grecki lekarz i pisarz, ogłosił, że wszyscy ludzie są albo choleryczni (pobudliwi), albo melancholijni (przygnębieni), albo sangwiniczni (radośni), albo flegmatyczni (spokojni).

Najwygodniejszą metodą porównywania osobowości jednostek jest metoda profili osobowości. Pokazuje ona, jak dana osoba wypada w porównaniu z większością ludzi w odniesieniu do każdej z licznych cech. Profile osobowości przygotowuje się na podstawie wyników uzyskanych w standardowych testach osobowości. Kiedy wyniki zostaną oszacowane, łączy się je w diagram. Diagram taki nazywany bywa psychogramem. Nie można oczywiście powiedzieć, że psychogram daje prawdziwy obraz czyjejś osobowości. Człowiek jest zbyt skomplikowany, potencjał jego możliwości zbyt bogaty, by jakikolwiek psychogram, choćby najbardziej szczegółowy, mógł w pełny sposób odtworzyć jego osobowość.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>