Niezależność ekonomiczna

Wybór zawodu, kształcenie się w tym kierunku, znalezienie pracy i przystosowanie się do warunków zatrudnienia to problemy środkowego i końcowego okresu dorastania. Tylko osoby, które je rozwiązali, są dojrzałe pod względem ekonomicznym. W życiu dorosłego praca jest najważniejszym zajęciem. Ludzie niedojrzali zawodowo nienawidzą każdego zajęcia lub określonej pracy, stale ją zmieniają, nie są zainteresowani tym, co robią, i nigdy nie są zadowoleni ze swojego wynagrodzenia, czasu czy warunków pracy.

Młody człowiek uważa często stałe zatrudnienie za wymuszone. Porzuca więc każdą pracę, która go nudzi, lub gdy jakieś inne zajęcie wydaje się atrakcyjniejsze. Może jednakże stawać się nieprzystosowanym zawodowo na skutek jednej lub kilku następujących przyczyn:

– Decydując się na specjalność, do której nie ma wystarczających predyspozycji i cierpliwości.

– Próbując wybrać zawód nie dostosowany do własnego typu osobowości.

– Wybierając pracę znacznie poniżej lub dużo powyżej swojego poziomu umysłowego.

– Wybierając zajęcie, które wymaga jakichś specjalnych umiejętności, których nie ma i nie może zdobyć lub nie zdobędzie.

– Sięgając po zawód, który wymaga wiedzy naukowej, której mu brakuje lub której nie posiądzie.

– Idealizując dane zajęcie, na skutek czego nie zauważa jego prawdziwej natury.

– Wykonując pracę ujawniającą jakieś te jego cechy, które pragnie wyeliminować.

– Wybierając zajęcie, na które jest mały albo nie ma popytu w odniesieniu do młodych ludzi.

– Wybierając specjalność, na którą w ogóle nie ma popytu.

– Rozpoczynając kształcenie, którego nie zdoła ukończyć.

– Jeżeli dziewczyna wmawia sobie, że chce zdobyć jakiś zawód, a tak naprawdę chce zostać gospodynią domową.

– Spełniając nie zrealizowane ambicje swoich rodziców.

– Nie posiadając w ogóle żadnego celu w odniesieniu do kariery zawodowej.

Aby przezwyciężyć owych trzynaście nieszczęsnych przyczyn zawodowego niedopasowania, potrzebna jest pomoc wyszkolonych doradców zawodowych. Tacy doradcy mogliby m.in. stosować testy uzdolnień, które opisano w rozdziale siódmym.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>