Pamięć mechaniczna a pamięć logiczna cz. II

Jest rzeczą oczywistą, że łatwiej jest pamiętać jakąś zależność czy prawo niż poszczególne przykłady ilustrujące to prawo. Z pewnością łatwiej jest zapamiętać, że kwadrat jakiejś liczby jest to owa liczba pomnożona przez siebie samą, niż zapamiętać tablicę kwadratów. Uczeń, który rozumie to, czego się uczy, nie musi polegać tak bardzo na mechanicznej pamięci, jak uczeń, który jakiś przedmiot uważa jedynie za zbiór niepowiązanych faktów.

Uczenie się ze zrozumieniem ma przewagę nad uczeniem się mechanicznym z dwóch względów: (1) wiedza w ten sposób zdobyta jest bardziej trwała oraz (2) w większym stopniu można ją zastosować do nowych problemów. Wykazano eksperymentalnie, że grupy uczące się ze zrozumieniem potrafiły opanować nowe zadania łatwiej, niż grupy uczące się mechanicznie.

Większość eksperymentów nad zapamiętywaniem i przechowaniem, opisanych w tym rozdziale i w poprzednim, dotyczyła pamięci m e- chanicznej, czyli dosłownej. Jeśli zamiast tego weźmiemy pod uwagę zapamiętywanie treści, to rodzaj materiału będzie odgrywał jeszcze bardziej istotną rolę. Na tabl. 10-6 podano rezultaty badań nad

Postępy poczynione w trakcie kursu określono arbitralnie jako 100%. Wyniki uzyskane rok później wskazują, jaki procent wiadomości zachował się. Wyniki ponad 100 wskazują, że uzyskano rezultaty lepsze niż pod koniec kursu. wiadomościami pozostałymi po kursie biologii. Terminologię zapomina się zgodnie z tym, czego oczekujemy na podstawie naszej znajomości krzywej zapominania, lecz jeśli chodzi o stosowanie zasad i interpretowanie nowych eksperymentów, strata taka wcale nie występuje. Przeciwnie, zaznacza się niewielki postęp. Być może, postęp ten. zawdzięcza się nauce innych przedmiotów, lecz w takim razie trzeba zwrócić uwagę na fakt, że nauka innych przedmiotów nie przyczynia się do zachowania w pamięci terminologii biologicznej. Praktyczny wniosek będzie z pewnością taki, że dobry nauczyciel powinien kłaść nacisk na zrozumienie zasad oraz na stosowanie zdobytych wiadomości do nowych sytuacji, ponieważ z tego rodzaju wiedzy prawdopodobnie będzie można dłużej korzystać.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>