Położenie ciała a spostrzeganie pionu

Przechylanie krzesła powiększa błąd przy umieszczaniu pręta w pionowym poiożeniu. Fotografia przedstawia urządzenie stosowane w tym eksperymencie. (Źródło: Wit- kin i inni, 1954). wić w pionowej pozycji pręt, znajdujący się w środku ramy. Jeżeli rama jest w normalnym położeniu, a badany siedzi normalnie, udaje mu się ustawić pręt pionowo z minimalnym błędem. Gdy przechylona jest tylko rama, jak na ryc. 7–32A, badany. ocenia pozycję pionową pochyło, w położeniu b, zamiast w prawidłowym a. W przytaczanym ratu, otrzymywało automatycznie kawałek cukru. Założono, że cukier powinien zwiększyć wartość żetonu, co z kolei powinno spowodować przecenienie jego wielkości, podobnie jak w eksperymentach z monetami We wstępnej próbie zarówno dzieci z kontrolnej, jak i eksperymentalnej grupy przeceniały wielkość żetonu o 5 do 6%, lecz po 10 dniach nagradzanego uczenia się grupa eksperymentalna przeceniała tę wielkość o 13%, co stanowi przyrost istotny statystycznie. W tym samym okresie w grupie kontrolnej przecenianie wielkości żetonu nie wzrosło w sposób istotny.

Celem dostarczenia dalszych dowodów na rzecz doniosłości uczenia się wartość żetonu w grupie eksperymentalnej wygaszono, nie dostarczając nagrody. Wówczas ocena wielkości powróciła do normy. Gdy wskutek ponownego warunkowania przywrócono żetonowi jego wartość, dzieci znowu zaczęły przeceniać jego wielkość (Lambert, Solomon i Watson, 1949).

Cechy osobowości jako czynnik wpływający na zniekształcanie spostrzeżeń. Chociaż wszyscy ludzie starają się spostrzegać rzeczy w sposób jednoznaczny, istnieją pod tym względem różnice indywidualne. Ciekawe, że zdaje się istnieć określony związek między postawami społecznymi a spostrzeganiem wieloznacznych bodźców. Dla niektórych ludzi wszystko musi być albo białe, albo czarne. Ludzie, którzy nie mogą tolerować wieloznaczności, ujawniają to nie tylko w swych postawach społecznych, lecz także w swych reakcjach spostrzeżeniowych w laboratorium.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>