Problemy wieku dorastania

Z wyjątkiem rzadkich przypadków nieprawidłowości o podłożu biologicznym chłopcy i dziewczęta osiągają dojrzałość seksualną we wczesnej fazie okresu dorastania, a dojrzałość fizyczną pod koniec tego okresu. Każdy z tych procesów ma charakter nieodwracalny, jest więc niezależny od woli (kontroli) jednostek. Zatem rzeczywiste problemy okresu dorastania leżą w sferze dojrzałości społecznej, emocjonalnej, moralnej oraz ekonomicznej. Zmiany w niektórych z tych obszarów są nieuniknione także dlatego, że hormony płciowe wpływają na poziom dojrzałości w zakresie zainteresowań i postaw młodzieży. Jednakże, w większej mierze, zależy to od samego młodego człowieka, od jego rodziny, przyjaciół, szkoły i społeczności, które wpływają na to, czy stanie się on w pełni osobą dorosłą czy też nie. W pozostałej części rozdziału opiszemy przebieg okresu dorastania według następujących siedmiu kryteriów:

– Niezależność od rodziny. Adolescent powinien stopniowo wyzwolić się ze swojego przywiązania do rodziców i zależności od domu rodzicielskiego.

– Dojrzałość emocjonalna. Adolescent powinien zacząć wyrastać z dziecinnych form ekspresji emocjonalnej, nauczyć się nie uciekać od rzeczywistości, a także zastąpić rozsądkiem reakcje emocjonalne – przynajmniej w powtarzających się znanych sytuacjach.

– Dojrzałość społeczna. Adolescent powinien współdziałać i współpracować z innymi. Powinien rozwijać zaufanie do siebie w sytuacjach i wobec kwestii, które go dotyczą, oraz tolerancję wobec różnic między ludźmi.

– Niezależność ekonomiczna. Adolescent powinien wybrać odpowiednią dla siebie pracę i wówczas kiedy jest to możliwe, wyszkolić się w tym kierunku.

– Dojrzałość intelektualna. Adolescent powinien nauczyć się wymagać zarówno od innych, jak i od siebie dowodów na przedstawione fakty. Powinien żądać wyjaśnień.

– Spędzanie wolnego czasu. Adolescent powinien rozwijać swoje zainteresowania tak, aby uzupełniać swą energię, a nie wyczerpywać jej. Powinien dobrze opanować umiejętność czytania oraz nauczyć się korzystać z możliwości, jakie daje kultura w dziedzinie pożytecznego spędzania wolnego czasu.

– Filozofia życia. Adolescent musi zacząć kształtować swą postawę wobec doświadczenia, które nadaje sens jego życiu. Powinien ukształtować się w nim jakiś zbiór ideałów prowadzących go ku określonym celom.

W okresie, kiedy młody człowiek staje się świadomy tych wymagań i zaczyna na nie odpowiadać, jednocześnie jednak doświadcza zmian fizycznych, które osłabiają jego poczucie ciągłości własnej tożsamości. Okres dorastania staje się więc często okresem „burzy i stresu”.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>