Różne reakcje emocjonalne na ten sam bodziec

Dzieciom tym pokazano zamknięte pudełko i polecono je otworzyć Po otwarciu znalazły w nim skórę zrzuconą przez węża Zwróć uwagę na zdecydowane różnice w ich reakcjach na ten sam przedmiot Erich Locher innej rasy, że kobiety nie mogą myśleć tak bystro, jak mężczyźni – są także uprzedzeniami, ponieważ ludzie hołdujący im nie są zdolni do tego, by zmienić je w drodze rewizji argumentów, pod których wpływem pozostają

Słowa kompleks używa się w stosunku do postawy, której towarzyszy nadmierna emocja, często prowadząca do reakcji typu nerwicowego, Kiedy czyjeś przywiązanie do matki staje się tak przesadne, że koliduje z innymi normalnymi stosunkami ludzkimi, mówimy o jego postawie wobec matki jako o „kompleksie matki” Kompleks niższości jest postawą nadmiernego niedoceniania siebie samego, postawą, która nęka jednostkę i przynosi jej szkodę

Czy mówimy o preferencjach, postawach, uprzedzeniach czy kompleksach, zawsze zwracamy uwagę na fakt. że dzięki uczeniu się pewne osoby, przedmioty, instytucje i myśli zaczynają wzbudzać w danej jednostce reakcje emocjonalne odmienne pod względem rodzaju czy intensywności od reakcji, które te same bodźce wywołują u innych ludzi

Nietrudno stwierdzić, że między emocjami a motywacją istnieje ścisły związek. Pomyślmy o wzruszających scenach w literaturze i sztuce dramatycznej, w których emocje pobudzają ludzi do gwałtownych lub rozpaczliwych czynów i w których śmiałym, bohaterskim lub haniebnym czynom towarzyszy nasilenie emocji. Przykłady te sugerują, że emocja działa i jako popęd i jako zjawisko towarzyszące motywowanemu działaniu. Temat trójkąta – miłość i zazdrość – jest historią motywacji i emocji zarazem. Popęd płciowy jest nie tylko potężnym motywem, ale również źródłem żywych doznań emocjonalnych. Co więcej, doznanie emocjonalne samo może się stać celem – co stwierdzają słowa wielu popularnych piosenek.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>