Gruczoł tarczycy

Gruczołami produkującymi hormony są ponadto: tarczyca, gruczoły przytarczyczne, gonady (gruczoły płciowe) oraz przysadka mózgowa. Przez usunięcie gruczołu i zaobserwowanie skutków jego braku oraz przez podanie dożylne lub doustne odpowiedniego hormonu fizjologowie mogli ustalić specyficzny wpływ danego hormonu na temperament. Zacznijmy przegląd ważniejszych gruczołów od tarczycy, którą znamy najlepiej.

Tarczyca znajduje się w przedniej części szyi, przed tchawicą. Zwykle waży nieco mniej niż 30 gramów. Jej powiększenie Eysenck wyróżnił trzy wymiary osobowości. Pierwszy wymiar to introwersja-ekstrawersja, drugi – to neurotyzm (stabil- ność-niestabilność emocjonalna). Trzecim wymiarem jest psycho- tyczność. Szczególnie wiele uwagi poświęcił pierwszemu z tych wymiarów. Odkrył, że introwertycy tworzą odruchy warunkowe szybciej niż ekstrawertycy i że potrzeba im mniejszej ilości bodźców zewnętrznych. Osoby najbardziej ekstrawertywne są wyjątkowo towarzyskie i aktywne.

Przeprowadzono wiele badań nad związkami ekstrawersji i in- trowersji a nauką w szkole. Rezultaty były dość złożone ze względu na wiek i płeć uczniów. Ogólnie rzecz biorąc, okazało się, że stabilne, ekstrawertywne dzieci lepiej dają sobie radę w szkole podstawowej, natomiast już w szkole średniej obraz ten się zmienia. Na uniwersytety udaje się proporcjonalnie więcej osób o cechach introwertywnych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>